Detektory

Detektory pohybu, rozbití skla, kouře, plynu, vody - předávají informaci na elektronické zabezpečovací zařízení a některé mohou varovat také v místě montáže vestavěnou sirénou. Detektory mohou hlásit vloupání, požár, zatopení vodou, nebezpečí mrazu, nebezpečí přehřátí, zdravotní obtíže, přepadení a případně další rizika.

Snímač pohybu PRO

Snímač pohybu PRO je určen k prostorové ochraně objektu formou detekce pohybu osob v zorném poli. Pasivní infračervený detektor - PIR s vysokou odolností proti VF rušení. Patentovaná technologie počítání impulsů. Cena při zaslání na dobírku 352 Kč bez DPH.

Čidlo pohybu JS-20

Čidlo pohybu JS-20 je určen k prostorové ochraně objektů. Zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. Pro snadnější zapojování rozvodů je výrobek vybaven párem volně použitelných svorek (GBS). Cena při zaslání na dobírku 550 Kč bez DPH.

Dvouzónový detektor JS-22

Dvouzónový detektor JS-22 je určen k prostorové ochraně objektů. Použitím dvou snímačů je dosažena vyšší odolnost proti aktivaci pohybem domácím zvířetem. Zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. Cena při zaslání na dobírku 820 Kč bez DPH.

Detektor JS-25

Na usnadnění montáže pro zabezpečovací systém obsahuje detektor JS-25 v jednom krytu PIR čidlo k prostorové ochraně a snímač rozbití skla pro ochranu plášťovou. Má 3 samostatné výstupy (rozbití skla, pohyb osoby a sabotáž snímače). Cena při zaslání na dobírku 990 Kč bez DPH.

Magnetický snímač SA-200A

Magnetický snímač SA-200A je magnetický detektor určen k indikaci narušení objektu otevřením dveří, okna apod. Cena při zaslání na dobírku 60 Kč bez DPH.

Magnetické snímače SA-201A

Magnetické snímače SA-201A jsou miniaturní magnetické detektory určené k indikaci narušení objektu otevřením dveří, okna apod. Cena při zaslání na dobírku 68 Kč bez DPH.

Magnetický kontakt SA-211

Magnetický kontakt SA-211 je závrtný miniaturní magnetický kontakt, určený k indikaci narušení objektu otevřením dveří, okna apod. Cena při zaslání na dobírku 68 Kč bez DPH.

Detektor rozbití skla GBS-210

Detektor rozbití skla GBS-210 slouží ke střežení prosklených ploch. K detekci užívá duální metodu, vyhodnocování nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné výplně) a následné zvuky řinčení skla. Snímače vynikají vysokou odolností proti vf rušení a jiným falešným signálům. Cena při zaslání na dobírku 527 Kč bez DPH.

Optický kouřový detektor SD-283ST

Optický kouřový detektor SD-283ST je určen k detekci vzniku požáru. Reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má kouřový detektor zabudovanou akustickou sirénku. Zabudované relé poskytuje výstup poplachového signálu. Optický kouřový detektor 283ST provádí pravidelně interní autotest. K detekci kouře se využívá principu rozptylu infračerveného světla na pevných částicích v optické komoře. Cena při zaslání na dobírku 810 Kč bez DPH.

Snímač úniku plynu GS-133

Snímač GS-133 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Snímač detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12 ss. Cena při zaslání na dobírku 890 Kč bez DPH.